Η διεύθυνση στην οποία θα επιστραφούν τα προϊόντα είναι:

ΔΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λ. ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 38, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54641

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή λάθους αποστολής, η διαδικασία επιστροφή πραγματοποιείται ως εξής:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: